7 Tz 30/2022

16. 03. 2022, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 275 odst. 4

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


7 Tz 30/2022-526

USNESENÍNejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 16. 3. 2022 návrh ministra spravedlnosti na přerušení výkonu rozhodnutí, který podal se stížností pro porušení zákona ve prospěch obviněného P. Š., nar. XY v XY, trvale bytem XY, nyní ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Kynšperk nad Ohří, v trestní věci vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 2 T 4/2021, a rozhodl takto:

Podle § 275 odst. 4 tr. ř. se obviněnému P. Š. přerušuje výkon souhrnného trestu odnětí svobody v trvání 36 měsíců, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu Praha-východ ze dne 22. 2. 2021, sp. zn. 2 T 4/2021.

Odůvodnění:1. Ministr spravedlnosti podal dne 8. 3. 2022 ve prospěch obviněného P. Š. stížnost pro porušení zákona proti rozsudku Okresního soudu Praha-východ ze dne 22. 2. 2021, č. j. 2 T 4/2021-435. Ve stížnosti pro porušení zákona navrhl podle § 266 odst. 7 tr. ř. a § 275 odst. 4 věta druhá tr. ř. přerušení výkonu trestu odnětí svobody v trvání 36 měsíců, který obviněný na základě uvedeného rozsudku okresního soudu od 21. 5. 2020 vykonává.

2. Podle § 275 odst. 4 tr. ř. před rozhodnutím o stížnosti pro porušení zákona může Nejvyšší soud odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž byla podána stížnost pro porušení zákona. Navrhl-li odložení nebo přerušení výkonu rozhodnutí ministr spravedlnosti, Nejvyšší soud rozhodne o takovém návrhu usnesením nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisu.

3. Nejvyšší soud zjistil, že obviněný P. Š. vykonává v současné době uvedený souhrnný trest odnětí svobody v trvání 36 měsíců ve Věznici Kynšperk nad Ohří, uložený mu podle § 205 odst. 4 tr. zákoníku za užití § 43 odst. 2 tr. zákoníku za zločin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), b), odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku, spáchaný ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, zčásti ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku a za přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 tr. zákoníku, kterými byl shledán vinným zmíněným rozsudkem, a dále za sbíhající se trestnou činnost, konkrétně za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku. Pro výkon trestu byl obviněný zařazen do věznice s ostrahou.

4. Nejvyšší soud vzal v úvahu argumenty stížnosti pro porušení zákona i obsah spisu a shledal, že lze předpokládat vyhovění stížnosti pro porušení zákona. Rovněž nepřehlédl, že obviněný nastoupil výkon trestu, s ohledem na provedené zákonné zápočty, již dnem 21. 5. 2020, tedy z jeho výměry vykonal cca 1 rok a 10 měsíců. Proto rozhodl o přerušení výkonu trestu odnětí svobody až do rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.V Brně dne 16. 3. 2022JUDr. Radek Doležel
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2022, sp. zn. 7 Tz 30/2022, ECLI:CZ:NS:2022:7.TZ.30.2022.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies