20 Nd 125/2022

08. 03. 2022, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


20 Nd 125/2022USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného LORDANO a. s., se sídlem v Praze 9, Vrchlabská 9, identifikační číslo osoby 27420264, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Jankrlem, advokátem se sídlem v Praze 7, Trojská 69/112, proti povinným 1/ M. P., narozené XY bytem XY, 2/ V. P., narozenému XY, bytem v XY, zastoupenému JUDr. Tomášem Hlaváčkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Kořenského 1107/15, 3/ Ing. V. K., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Lukášem Trojanem, advokátem se sídlem v Praze 4, Na strži 2102/61a, 4/ V. K., narozené XY, bytem v XY, zastoupené Mgr. Lukášem Trojanem, advokátem se sídlem v Praze 4, Na strži 2102/61a, vedené pro 21 607 334,90 Kč a 8 000 000 Kč s příslušenstvím u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 49 Nc 3338/2007-416, o návrhu povinných 3/ a 4/ na odklad právní moci usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2021, č. j. 16 Co 319/2021-470, takto:

Právní moc usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2021, č. j. 16 Co 319/2021-470, se odkládá ve vztahu k povinným 3/ a 4/ do právní moci rozhodnutí o jejich dovolání, podaném proti tomuto rozhodnutí.

Odůvodnění:


Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím k odvolání povinných 2/, 3/, 4/ potvrdil usnesení ze dne 31. 5. 2021, č. j. 49 Nc 3338/2007-416, jímž Obvodní soud pro Prahu 10 zamítl návrh na zastavení exekuce a na částečné zastavení exekuce ve vztahu k exekučním příkazům, a to ze dne 11. 10. 2007, č. j. 92 EX 148/07-9, a ze dne 24. 5. 2007, č. j. 92 EX 79/07-10. Proti usnesení odvolacího soudu podali povinní 3/ a 4/ dovolání, načež navrhli, aby dovolací soud odložil právní moc dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu do doby rozhodnutí Nejvyššího soudu o jejich dovolání.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 243 o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit a) vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo b) právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Protože v dané věci jsou splněny předpoklady pro odklad právní moci dovoláním napadeného rozhodnutí, Nejvyšší soud, aniž by předjímal výsledek dovolacího řízení, odložil právní moc napadeného rozhodnutí do právní moci rozhodnutí o povinnými podaném dovolání.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 8. března 2022

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2022, sp. zn. 20 Nd 125/2022, ECLI:CZ:NS:2022:20.ND.125.2022.2, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies