Na 249/2003 - 9 - Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti

08. 04. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

  • 52 Ca 14/2003 - 118

Právní věta

Pasivní legitimace je v řízení o žalobě proti nečinnosti správního orgánu podle § 79 odst. 2 s. ř. s. určena tvrzením žalobce v žalobě. Existencí povinnosti žalovaného vydat rozhodnutí ve věci samé či osvědčení se soud, a to soud věcně a místně příslušný, zabývá až při věcném posuzování žaloby a nikoli při rozhodování o procesních otázkách.


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce S. v. j. V. N., proti žalované Městské části Praha 3, Úřadu městské části, Havlíčkovo nám. 9, 130 85 Praha 3, v řízení o návrhu označeném „nečinnost odboru výstavby Městské části Prahy 3…“

takto :

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze jakožto soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodnění :

Žalobce se žalobou doručenou Nejvyššímu správnímu soudu dne 24. 1. 2003 domáhá, aby byla žalovanému uložena povinnost k vydání rozhodnutí, jímž by zakázal jakoukoliv hudební produkci ve foyer barem, který sousedí s domovem V. N. 3/1547 a rozhodnutí, jímž by zakázal provozování velkého sálu po 22.00 hod. a do 22.00 hod. pouze za dodržení maximálních přípustných hodnot hluku pro denní dobu v obytných místnostech v domě V. N. 3/1547. Žalobce se domnívá, že na straně žalovaného existuje povinnost vydat rozhodnutí v dané věci, žalovaný je dle názoru žalobce nečinný a proto se domáhá, aby Nejvyšší správní soud žalovanému uložil povinnost vydat uvedená rozhodnutí.

Jde o věc patřící do pravomoci soudů ve správním soudnictví, věcně příslušnými k projednání a rozhodnutí věci jsou krajské soudy (§ 7 odst. odst.1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní – s. ř. s.). Místně příslušným je krajský soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany (§ 7 odst. 2 s. ř. s.). Věcně a místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí věci je proto s ohledem na sídlo žalovaného Městský soud v Praze, jemuž byla věc postoupena (§ 7 odst. 5 s. ř. s.).

Pokud žaloba tvrdí, že správní orgán je nečinný a domáhá se, aby správnímu orgánu byla uložena povinnost vydat rozhodnutí, je z toho třeba vycházet, i když by povinnost k činnosti objektivně neexistovala. Tato skutečnost má význam při věcném posuzování žaloby, nikoli při rozhodování o procesních otázkách.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. 4. 2003

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 4. 2003, sp. zn. Na 249/2003 - 9, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies