Vol 182/2021 - 6

03. 11. 2021, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše Langáška, soudkyně Michaely Bejčkové a soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše (soudce zpravodaj), Pavla Molka a Ivo Pospíšila v právní věci navrhovatele: P.K., a účastnice řízení: Státní volební komise, sídlem nám. Hrdinů 1634/4, Praha 4, týkající se návrhu na neplatnost voleb ze dne 21. 10. 2021,

takto :

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Nejvyšší správní soud obdržel dne 22. 10. 2021 návrh, ve kterém navrhovatel uvedl, že Česká televize v rozporu s čl. 17 Listiny základních práv a svobod neposkytla v hlavním vysílacím čase stejný prostor všem 22 kandidujícím politickým stranám a hnutím, nýbrž neobjektivně vybrala pouze tu menšinu politických stran, které mají podporu voličů dle agentur zabývajících se výzkumem veřejného mínění. Nemůže se proto jednat o volnou soutěž politických stran podle čl. 5 Ústavy ČR ve veřejnoprávním médiu. Dále proběhlé volby považoval za nezákonné, jelikož koalice nemohou založit poslanecký klub a dvě politické strany měly v televizním záznamu několik hodin stejné volební výsledky.

[2]

Předseda senátu usnesením ze dne 27. 10. 2021, čj. Vol 182/2021-4, s odkazem na znění § 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení. Navrhovatel byl současně poučen o  důsledku spočívajícím v odmítnutí návrhu, nebudou-li jeho vady ve stanovené lhůtě odstraněny. Navrhovatel měl konkrétně označit kandidáty, proti jejichž zvolení návrh směřuje.

[3]

Usnesení nabylo právní moci vyvěšením na úřední desce soudu dne 27. 10. 2021 v souladu s § 93 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. Lhůta k odstranění vad uplynula 1. 11. 2021. V této lhůtě ani později však navrhovatel vady neodstranil.

[4]

Vzhledem k tomu, že vady návrhu nebyly odstraněny, nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto návrh podle § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního odmítl, jak o tom byl navrhovatel poučen.

[5]

Nejvyšší správní soud k tomu uvádí, že podle § 87 odst. 1 volebního zákona je možné v případě voleb do Poslanecké sněmovny (na rozdíl od voleb do Senátu nebo volby prezidenta republiky) podat výhradně návrh na neplatnost volby kandidáta (či více kandidátů), nikoliv celých voleb. Občan navíc může podat návrh jen ve vztahu k těm kandidátům, kteří byli zvoleni ve volebním kraji tam, kde mohl vykonat svoje aktivní volební právo. Půjde tedy typicky o situaci, kdy byly například chybně sečteny hlasy v konkrétním kraji a kvůli tomu byl ve skutečnosti zvolen jiný kandidát, než kterého uvedla Státní volební komise. Pakliže se však návrh obsahově týká voleb jako celku, nemá soud zákonný prostor pro případné vyhovění návrhu.

[6]

Podle § 93 odst. 4 soudního řádu správního nemá v řízení ve věcech volebních žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení na úřední desce Nejvyššího správního soudu (§ 93 odst. 5 s. ř. s.). Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. listopadu 2021

Tomáš Langášek předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 11. 2021, sp. zn. Vol 182/2021 - 6, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies