4 Tz 90/2021

04. 11. 2021, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrZ - § 205 odst. 4 písm. b)
  • TrŘ - § 275 odst. 4

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


4 Tz 90/2021-


USNESENÍNejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 4. 11. 2021 ve věci stížnosti pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti ve prospěch obviněného I. O., nar. XY, bytem XY, t. č. ve výkonu trestu ve Věznici Kynšperk nad Ohří, proti pravomocnému rozsudku Okresního soudu v Sokolově ze dne 8. 9. 2020, sp. zn. 19 T 95/2020, takto:

Podle § 275 odst. 4 tr. ř. se obviněnému I. O. přerušuje výkon zbytku trestu odnětí svobody uloženého rozsudkem Okresního soudu v Sokolově ze dne 8. 9. 2020, sp. zn. 19 T 95/2020.

Odůvodnění:


1. Ministryně spravedlnosti dne 11. 10. 2021 pod č. j. MSP-580/2021-ODKA-SPZ/5 podala podle § 266 odst. 1, odst. 2 tr. ř. ve prospěch obviněného I. O. stížnost pro porušení zákona proti pravomocnému rozsudku Okresního soudu v Sokolově ze dne 8. 9. 2020, sp. zn. 19 T 95/2020, kterým byl obviněný uznán vinným zločinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku a přečinem poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku. Uvedeného zločinu a přečinu se měl podle skutkové věty rozsudku dopustit tím, že:

v XY, u kiosku s č. p. XY, ve sportovním areálu XY, okr. Sokolov, dne 22. 3. 2020 v době kolem 15:20 hodin rozbil skleněnou výplň dvou oken o rozměru 53 x 110 cm, vnikl za účelem odcizení zde se nacházejících věcí do kiosku, kde byl vyrušen spuštěným alarmem, tudíž nic neodcizil a z kiosku utekl, čímž způsobil poškozenému Městu XY, IČ XY, se sídlem XY, škodu poškozením ve výši 18 465,- Kč,

přičemž se uvedeného jednání se dopustil přesto, že byl rozsudkem Okresního soudu v Sokolově ze dne 10. 8. 2018, sp. zn. 19 T 117/2018, který nabyl právní moci téhož dne, odsouzen mj. pro pokračující přečin krádeže dle § 205 odst. 1 písm. a), odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen „tr. zákoníku“), k úhrnnému trestu odnětí svobody ve výměře 16 měsíců, který vykonal dne 8. 12. 2019, a dále se tohoto jednání dopustil v době kdy byl Usnesením Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 03. 2020 v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na dobu 30 dnů od 14:00 hod. dne 12. 3. 2020.

2. Za uvedené trestné činy byl obviněný podle § 205 odst. 4 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 30 měsíců. Pro výkon uloženého trestu byl podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Dále bylo rozhodnuto o náhradě škody.
3. Podle § 275 odst. 4 tr. ř. před rozhodnutím o stížnosti pro porušení zákona může Nejvyšší soud odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž byla podána stížnost pro porušení zákona. Navrhl-li odložení nebo přerušení výkonu rozhodnutí ministr spravedlnosti, Nejvyšší soud rozhodne o takovém návrhu usnesením nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisu.

4. Nejvyšší soud dne 14. 10. 2021 zjistil na Centrální evidenci vězňů v Praze, že obviněný v současné době vykonává trest odnětí svobody ve Věznici Kynšperk nad Ohří na základě rozhodnutí Okresního soudu v Sokolově ve věci sp. zn. 19 T 95/2020,tedy ve věci, ve které byla podána stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného. Po výkonu tohoto trestu má být obviněný převeden do dalšího trestu odnětí svobody ve věci Okresního soudu v Sokolově vedené pod sp. zn. 24 T 19/2021.

5. Nejvyšší soud, aniž by chtěl předjímat meritorní rozhodnutí ve věci, shledal, že v dané věci jsou splněny podmínky pro přerušení výkonu trestu u obviněného a to ještě před meritorním rozhodnutím ve věci. Proto rozhodl podle § 275 odst. 4 tr. ř. o přerušení výkonu trestu odnětí svobody, který obviněný nyní vykonává na základě shora citovaného pravomocného rozsudku.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 4. 11. 2021JUDr. Marta Ondrušová
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 11. 2021, sp. zn. 4 Tz 90/2021, ECLI:CZ:NS:2021:4.TZ.90.2021.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies