II. ÚS 1713/21

14. 07. 2021, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Lucie Bouček, zastoupené JUDr. Libuší Krafft, advokátkou, se sídlem v Praze, U Studánky 26, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. dubna 2021 č.j. KSCB 26 INS 15437/2017-B-110, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností se stěžovatelka s odkazem na údajné porušení čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod domáhala zrušení shora uvedeného usnesení obecného soudu a zároveň žádala, aby Ústavní soud zakázal Krajskému soudu v Českých Budějovicích pokračovat v porušování jejích práv a aby obnovil stav před porušením práva tak, že "vysloví zákaz používání protiústavně získaných informací". Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. dubna 2021 č.j. KSCB 26 INS 15437/2017-B-110 bylo v insolvenční věci dlužníků J. Bittnera a J. Bittnerové rozhodnuto v rámci dohlédací činnosti tak, že soud uložil FIO bance, a.s. aby soudu zaslala v daném usnesení specifikované výpisy z účtů.

2. Stěžovatelka s tím nesouhlasí a tvrdí, že nikoli Krajský soud v Českých Budějovicích, ale dědický soud - Obvodní soud Praha 7, je soudem, který je oprávněn projednávat pozůstalost po otci stěžovatelky, insolvenčním správci ing. Vladimíru Boučkovi. Pouze tento soud je prý oprávněn rozlišit, které finanční prostředky a které bankovní účty, na kterých se tyto finanční prostředky nacházejí, spadají do dědictví a budou projednány v dědickém řízení, a které finanční prostředky náleží třetím osobám a nebudou součástí dědictví.

3. Podle § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je ústavní stížnost oprávněna podat osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda. Ačkoli se stěžovatelka v ústavní stížnosti označuje za dotčenou, v napadeném rozhodnutí uvedena není a nebyla ani účastníkem daného řízení. Daný výrok se přímo nedotýká práv ani povinností stěžovatelky, nýbrž osob od ní odlišných.

4. Ústavní soud sice v minulosti v ojedinělých případech připustil, aby se proti soudním rozhodnutím bránily i osoby, které účastníkem řízení nebyly, přičemž dané rozhodnutí pak může být považováno za jiný zásah orgánu veřejné moci, jde však toliko o výjimku z pravidla a v tomto smyslu Ústavní soud v projednávaném případě žádné výjimečné okolnosti neshledal. Ostatně ani stěžovatelka v ústavní stížnosti nevysvětluje, jak přesně mohlo být zasaženo do jejích základních práv. Pokud namítá, že bylo rozhodováno o jejím právu na dědictví nesprávným soudem, je nutno konstatovat, že o jejím právu na dědictví však rozhodováno nebylo, jenom o tom, že banka má soudu poskytnout informace o konkrétních účtech.

5. Jestliže stěžovatelka nebyla účastníkem řízení, v němž k vydání jí napadeného rozhodnutí obecného soudu došlo, není ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu ani legitimována k podání posuzované ústavní stížnosti. Z výše uvedených důvodů tak Ústavní soud odmítl ústavní stížnost jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. července 2021

David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2021, sp. zn. II. ÚS 1713/21, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies