I. ÚS 2160/20 #2 - Nesprávné odmítnutí stížnosti (§ 141 trestního řádu) jako opožděně podané

15. 07. 2021, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vladimíra Sládečka, soudce Tomáše Lichovníka a soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy o ústavní stížnosti stěžovatele V. B., zastoupeného JUDr. Hanou Klusáčkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Údolní 326/11, proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 7 To 96/2020-1730 ze dne 12. března 2020, za účasti Krajského soudu v Brně, jako účastníka řízení, a Krajského státního zastupitelství v Brně, jako vedlejšího účastníka řízení, takto:

Ve výroku II. nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2160/20 ze dne 15. června 2021 byl nesprávně uveden Nejvyšší soud jako soud, jehož usnesení se ruší. Tento omyl se nahrazuje tak, že výrok II. správně zní:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 7 To 96/2020-1730 ze dne 12. března 2020 se zrušuje.


Odůvodnění:

1. Nálezem sp. zn. I. ÚS 2160/20 ze dne 15. června 2021 Ústavní soud ve výroku I. konstatoval, že Krajský soud v Brně usnesením č. j. 7 To 96/2020-1730 ze dne 12. března 2020 porušil právo stěžovatele na soudní ochranu a na spravedlivý proces zaručené v čl. 36 Listiny základních práv a svobod a v čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ve výroku II. však uvedl nesprávně, že se ruší usnesení Nejvyššího soudu (č. j. 7 To 96/2020-1730 ze dne 12. března).

2. Teprve po expedici tohoto nálezu Ústavní soud tuto chybu ve výroku zjistil; jakkoliv je z odůvodnění nálezu zjevné, že v uvedené věci před Nejvyšším soudem žádné řízení neprobíhalo, považuje Ústavní soud chybně uvedené označení soudu v kasačním výroku za chybu, kterou lze napravit pouze opravným usnesením.

3. Zmíněné pochybení se proto odstraňuje tímto usnesením, vydaným v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), za použití § 164 o. s. ř.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. července 2021

Tomáš Lichovník v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 15. 7. 2021, sp. zn. I. ÚS 2160/20 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies