II. ÚS 1608/21

21. 07. 2021, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem ve věci návrhu stěžovatele Jana Houžvičky, bez právního zastoupení, proti usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 14. 4. 2021, č. j. 29 EXE 869/2017-162, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Návrhem ze dne 16. 6. 2021, doručeným Ústavnímu soudu dne 23. 6. 2021 a označeným jako ústavní stížnost, stěžovatel napadl shora uvedené soudní rozhodnutí pro porušení jeho základních práv.

2. Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je třeba zkoumat, zda návrh splňuje formální náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Návrh stěžovatele obsahuje mnoho obsahových i procesních nedostatků (§ 34 ve spojení s § 72 zákona o Ústavním soudu). Především z návrhu není zřejmé, čeho se stěžovatel domáhá, neobsahuje žádnou ústavněprávní argumentaci a stěžovatel není zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

4. Smyslem výzvy a stanovení lhůty podle ustanovení § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu je především poučení účastníka o jemu neznámých podmínkách řízení pro projednání věci před Ústavním soudem; teprve poté, nepodaří-li se nedostatek podání odstranit, jsou vyvozeny ve vztahu ke stěžovateli nepříznivé procesní důsledky v podobě odmítnutí ústavní stížnosti. Lze-li však vycházet ze spolehlivého předpokladu, že dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé zprostředkovat navrhovateli zásadu, že se na Ústavní soud nelze obracet jinak než v zastoupení advokáta, pak se jeví setrvání na požadavku vždy nového a stále stejného poučení jako neefektivní a formalistické.

5. Z úřední činnosti je Ústavnímu soudu známo, že stěžovatel v mnoha dalších ústavních stížnostech, které k Ústavnímu soudu podal, volí tento postup, kterým opakovaně nerespektuje povinné zastoupení advokátem a jiné formální náležitosti ústavní stížnosti, ačkoli byl soudem mnohokrát poučen o tom, jaké náležitosti vyžaduje zákon pro podání řádné ústavní stížnosti, jakož i o povinném zastoupení, včetně případných následků, pokud neodstraní vytčené vady (např. usnesení sp. zn. II. ÚS 3021/20).

6. S ohledem na shora uvedené soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. července 2021

Jaroslav Fenyk v. r.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 7. 2021, sp. zn. II. ÚS 1608/21, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies