29 NSCR 42/2021

08. 06. 2021, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací), Insolvenční, Insolvenční (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243 písm. b)
  • IZ - § 90

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


KSPH 67 INS XY
29 NSČR 42/2021-B-63
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Rostislava Krhuta v insolvenční věci dlužníka J. Š., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Robertem Cholenským, Ph.D., advokátem, se sídlem v Brně, Bolzanova 461/5, PSČ 618 00, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 67 INS XY, o povinnosti dlužníka vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení nemovité věci, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. března 2021, č. j. KSPH 67 INS XY, 3 VSPH XY, o návrhu dovolatele na odklad právní moci, takto:

Návrh na odklad právní moci usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. března 2021, č. j. KSPH 67 INS XY, 3 VSPH XY, se zamítá.


Odůvodnění:1. Usnesením ze dne 5. února 2021, č. j. KSPH 67 INS XY, Krajský soud v Praze (dále též jen „insolvenční soud“) mimo jiné uložil dlužníku, aby vydal insolvenčnímu správci ke zpeněžení specifikované nemovité věci (bod I. písm. c/ i. výroku).2. K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 12. března 2021, č. j. KSPH 67 INS XY, 3 VSPH XY, potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

3. Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání a současně navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 243 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s. ř.“), odložil právní moc tohoto usnesení.

4. Nejvyšší soud návrh na odklad právní moci zamítl jako zjevně bezdůvodný, jelikož podle § 243 o. s. ř. nelze odložit právní moc (ani vykonatelnost) dovoláním napadeného usnesení odvolacího soudu vydaného v insolvenčním řízení [srov. § 90 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; osobám, o nichž tak stanoví insolvenční zákon, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 6. 2021Mgr. Milan Polášek
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2021, sp. zn. 29 NSCR 42/2021, ECLI:CZ:NS:2021:29.NSCR.42.2021.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies