22 Cdo 3163/2020

30. 04. 2021, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 164

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu


22 Cdo 3163/2020-513USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčila, CSc. ,ve věci žalobců a) V. K., narozeného XY, a b) J. K., narozené XY, obou bytem ve XY, zastoupených JUDr. Jaroslavem Pavlasem, Ph.D., advokátem se sídlem ve Velkém Meziříčí, Náměstí 22/24, proti žalovaným 1) P. B.,narozenému XY, a 2) A. B., narozené XY, oběma bytem ve XY, zastoupeným JUDr. MgA. Michalem Šalamounem, Ph.D., advokátem se sídlem v Třebíči, Bráfova tř. 52, o odstranění stavby na cizím pozemku, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 13 C 63/2015, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně – pobočka v Jihlavě ze dne 16. 6. 2020, č. j. 54 Co 49/2020-462, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 3. 2021, č. j. 22 Cdo 3163/2020-497, se opravuje tak, že

a) v záhlaví uvedená spisová značka rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 6. 2020, správně zní: sp. zn. 54 Co 49/2020,

b) ve výroku uvedené číslo jednací rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 6. 2020, správně zní: č. j. 54 Co 49/2020-462.


Odůvodnění:


Podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dovolací soud opravil chyby v psaní v rozsudku ze dne 17. března 2021, č. j. 22 Cdo 3163-497.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 4. 2021JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2021, sp. zn. 22 Cdo 3163/2020, ECLI:CZ:NS:2021:22.CDO.3163.2020.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies