III. ÚS 412/21

27. 04. 2021, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatele P. B., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 12. 2. 2021 byl Ústavnímu soudu doručen návrh stěžovatele. Protože tento návrh nesplňoval náležitosti stanovené zákonem o Ústavním soudu, včetně právního zastoupení, byl stěžovatel vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení výzvy a poučen o tom, že podle § 43 odst. 1 písm. a) téhož zákona neodstraněním vad návrhu v dané lhůtě je dán důvod k jeho odmítnutí.

2. Výše uvedená výzva byla dle doručenky připravena k vyzvednutí dne 8. 3. 2021, přičemž uplynutím desátého dne od jejího uložení došlo k jejímu doručení stěžovateli náhradním způsobem podle § 49 odst. 4 občanského soudního řádu.

3. Dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, nejsou-li odstraněny vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne.

4. Navrhovatel v určené lhůtě a ani po jejím uplynutí dosud vady návrhu neodstranil. Z tohoto důvodu se jím Ústavní soud, vázán citovaným zákonem, nemohl věcně zabývat. S ohledem na dané skutečnosti soudce zpravodaj rozhodl tak, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2021

JUDr. Radovan Suchánek, v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2021, sp. zn. III. ÚS 412/21, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies