III. ÚS 739/21

27. 04. 2021, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o ústavní stížnosti stěžovatele ing. Romana Crkoně, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2020, č. j. 25 Cdo 1673/2020-559, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 19. 3. 2021 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, brojící proti v záhlaví označenému usnesení Nejvyššího soudu a proti předcházejícím soudním rozhodnutím.

Protože návrh nesplňoval zákonem stanovené podmínky řízení, když stěžovatel zejména nebyl zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu), upozornil ho Ústavní soud výzvou ze dne 23. 3. 2021 na vady návrhu s tím, že pokud nebudou odstraněny do 20 dnů od doručení tohoto přípisu, bude návrh odmítnut. Výslovně byl stěžovatel poučen o způsobu, jakým si může zajistit advokátní zastoupení.

Tato výzva byla stěžovateli doručována způsobem podle § 49 odst. 3, 4 občanského soudního řádu, a jelikož stěžovatel nebyl zastižen, písemnost byla uložena na poště a stěžovatel byl vyzván, aby si ji vyzvedl. Protože tak neučinil ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou.

To konkrétně znamená, že k doručení došlo dne 6. 4. 2021 a lhůta k odstranění vad ústavní stížnosti marně uplynula dne 26. 4. 2021.

S ohledem na shora uvedené Ústavnímu soudu nezbylo než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2021

Vojtěch Šimíček v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2021, sp. zn. III. ÚS 739/21, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies