III. ÚS 618/21

28. 04. 2021, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o ústavní stížnosti stěžovatele J. J., t. č. P.O.BOX 21/6, Věznice Kuřim, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 1. 2021, č. j. 3 To 5/2021-86, a usnesení Okresního soudu Brno - venkov ze dne 10. 12. 2020, č. j. 43 PP 178/2020-75, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 8. 3. 2021 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, brojící proti v záhlaví označeným rozhodnutím obecných soudů, kterými byla zamítnuta žádost o podmínečné propuštění stěžovatele z výkonu trestu odnětí svobody.

Protože návrh nesplňoval zákonem stanovené podmínky řízení, když stěžovatel zejména nebyl zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu), upozornil ho Ústavní soud výzvou, doručenou stěžovateli dne 17. 3. 2021, na vady návrhu s tím, že nebudou-li odstraněny do 40 dnů od doručení tohoto přípisu, bude návrh odmítnut. Výslovně byl stěžovatel poučen o způsobu, jakým si může zajistit advokátní zastoupení.

Protože na tuto výzvu stěžovatel nijak nezareagoval, konstatuje Ústavní soud, že vady svého návrhu k dnešnímu dni neodstranil, přičemž lhůta k jejich odstranění marně uplynula dne 26. 4. 2021.

S ohledem na shora uvedené Ústavnímu soudu nezbylo než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. dubna 2021

Vojtěch Šimíček v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2021, sp. zn. III. ÚS 618/21, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies