III. ÚS 499/21

29. 04. 2021, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem o ústavní stížnosti 1) Bc. Ladislava Regnarda a 2) Terezie Regnardové, bez právního zastoupení, proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 33 Nc 2214/2016-558 ze dne 21. 12. 2020 a rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 51 Co 278/2019-488 ze dne 23. 8. 2019, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 20. 2. 2021 byl Ústavnímu soudu doručen návrh, označený jako dovolání a ústavní stížnost, kterým se navrhovatelé domáhají posouzení rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. č. j. 33 Nc 2214/2016-558 ze dne 21. 12. 2020 a rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 51 Co 278/2019-488 ze dne 23. 8. 2019.

2. Návrh nesplňoval náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a proto Ústavní soud dne 10. 3. 2021 stěžovatele vyzval k odstranění vad podání. Tyto vady spočívaly v tom, že stěžovatelé nebyli zastoupeni advokátem na základě plné moci podle § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, v nepřiložení kopie rozhodnutí podle § 72 odst. 6 téhož zákona, a v nejasnosti podání stran toho, čeho se stěžovatelé domáhají, jak to vyžaduje § 34 téhož zákona. K odstranění těchto vad byla stěžovateli stanovena lhůta 40 dnů a stěžovatelé byli současně poučeni o následcích jejího nedodržení.

3. Vzhledem k tomu, že uvedené nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě (ale ani do dnešního dne) napraveny, nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. dubna 2021

Jiří Zemánek v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 4. 2021, sp. zn. III. ÚS 499/21, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies