I. ÚS 3468/20

22. 03. 2021, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem ve věci návrhu stěžovatelů 1) Jiřiny Houžvičkové a 2) Ing. Jaromíra Houžvičky, bez právního zastoupení, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 9. 2020, č. j. 3 Co 11/2020-118, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Návrhem ze dne 14. 12. 2020, doručeným Ústavnímu soudu dne 21. 12. 2020 a označeným jako ústavní stížnost, stěžovatelé napadli shora uvedené soudní rozhodnutí pro porušení jejich základních práv.

2. Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je třeba zkoumat, zda návrh splňuje formální náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být každá fyzická nebo právnická osoba, která je účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení před Ústavním soudem, zastoupena advokátem.

4. Úřední činností soudu bylo zjištěno, že v mnoha dalších ústavních stížnostech, které stěžovatelé k Ústavnímu soudu podali, volí tento postup, kterým ignorují povinné zastoupení advokátem a jiné formální náležitosti ústavní stížnosti, opakovaně (např. ve věcech vedených pod sp. zn. II. ÚS 1845/10, III. ÚS 2998/11, III. ÚS 1588/13, I. ÚS 1117/14, I. ÚS 1507/17), ačkoli byli soudem mnohokrát poučeni o tom, jaké náležitosti vyžaduje zákon pro podání řádné ústavní stížnosti, a také o tom, že Ústavní soud advokáta k řízení o ústavní stížnosti neustanovuje, přičemž pokud si advokáta stěžovatelé nemohou dovolit, mohou se obrátit na Českou advokátní komoru.

5. Obecně platí, že podaný návrh lze odmítnout, neodstraní-li navrhovatel vady ve lhůtě, která mu k tomu byla určena. I přestože z předchozích věcí stěžovatelů vedených u Ústavního soudu je zřejmé, že není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o povinném zastoupení advokátem dostávalo totožnému stěžovateli v každém individuálním řízení, pokud tak bylo učiněno v mnoha předchozích případech, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad podání, k čemuž jim určil lhůtu dvaceti dnů od doručení této výzvy. Výzva k odstranění vad byla stěžovatelům doručena dne 8. 2. 2021, stanovená lhůta uplynula dne 1. 3. 2021.

6. Protože stěžovatelé vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranili, soudce zpravodaj ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. března 2021

Jaroslav Fenyk v. r.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2021, sp. zn. I. ÚS 3468/20, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies