III. ÚS 318/21

02. 03. 2021, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka (soudce zpravodaje) a soudců Vojtěcha Šimíčka a Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti stěžovatelů Ing. Martina Puše a Vladimíry Pušové, zastoupených advokátem Mgr. Viktorem Klímou, sídlem Melantrichova 477/20, Praha 1, proti zásahu Krajského soudu v Praze spočívajícím v nepřiměřené délce soudního řízení vedeného pod sp. zn. 55 A 72/2019, za účasti Krajského soudu v Praze jako účastníka řízení, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Dne 4. 2. 2021 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), v níž stěžovatelé požadují, aby Ústavní soud konstatoval, že zásahem Krajského soudu v Praze (dále jen "krajský soud") spočívajícím v nepřiměřené délce soudního řízení vedeného pod sp. zn. 55 A 72/2019, byla porušena jejich ústavně zaručená práva. Současně v petitu ústavní stížnosti navrhují, aby Ústavní soud zakázal krajskému soudu pokračovat v nečinnosti a uložil mu povinnost vydat bez zbytečného odkladu rozhodnutí ve věci samé.

2. Podáním ze dne 18. 2. 2021, doručeným Ústavnímu soudu téhož dne, stěžovatelé prostřednictvím svého právního zástupce vzali ústavní stížnost v celém rozsahu zpět a navrhli, aby Ústavní soud řízení o ústavní stížnosti zastavil.

3. Podle § 77 zákona o Ústavním soudu platí, že stěžovatelé mohou vzít ústavní stížnost zpět, a to do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Jelikož stěžovatelé této možnosti využili a byly splněny podmínky pro zastavení řízení podle § 77 zákona o Ústavním soudu, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. března 2021

Radovan Suchánek, v.r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2021, sp. zn. III. ÚS 318/21, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies