29 Nd 420/2020

21. 10. 2020, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 164

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu


29 Nd 420/2020-32USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v exekuční věci oprávněného T. M., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Janem Walterem, advokátem, se sídlem v Žatci, Volyňských Čechů 837, PSČ 438 01, proti povinnému Balbec Invest III S. á. r. l., se sídlem v Lucemburku, rue de Neudorf 560A, L-2220, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo B214094, pro částku 17.472 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1406/2020, o určení místní příslušnosti, o opravě usnesení Nejvyššího soudu, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. září 2020, č. j. 29 Nd 420/2020-27, se v záhlaví opravuje tak, že příjmení povinného „M.“ se nahrazuje správným „M.“.


Odůvodnění:


[1] Usnesení Nejvyššího soudu označené ve výroku tohoto usnesení je v záhlaví postiženo chybou v psaní spočívající v tom, že jako příjmení povinného je uvedeno „M.“, ač správně má podobu „M“.

[2] Předseda dotčeného senátu Nejvyššího soudu proto v intencích ustanovení § 164 a § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tuto chybu opravil způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. října 2020JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2020, sp. zn. 29 Nd 420/2020, ECLI:CZ:NS:2020:29.ND.420.2020.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies