4 Azs 259/2020 - 21

25. 09. 2020, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: V. P., zast. Mgr. Vratislavem Polkou, advokátem, se sídlem Vinohradská 1233/22, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 9. 2019, č. j. OAM-270/ZA-ZA11-P15-2019, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 15. 7. 2020, č. j. 45 Az 27/2019 - 25,

takto :

Návrh žalobce na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti se zamítá.

Odůvodnění :

[1]

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 15. 7. 2020, č. j. 45 Az 27/2019 - 25, zamítl žalobu, v níž se žalobce domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalovaného, jímž žalovaný zastavil řízení o udělení mezinárodní ochrany podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, jelikož opakovanou žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany posoudil jako nepřípustnou podle § 10a odst. 1 písm. e) zákona o azylu.

[2]

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále též „stěžovatel“) včas blanketní kasační stížnost, v níž požádal o přiznání odkladného účinku.

[3]

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 19. 8. 2020, č. j. 4 Azs 259/2020 – 14, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost a aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení doplnil návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti odůvody, pro které přiznání odkladného účinku navrhuje. Nejvyšší správní soud současně stěžovatele poučil, že nevyhoví-li výzvě k doplnění důvodů na přiznání odkladného účinku, soud návrh zamítne.

[4]

Toto usnesení Nejvyššího správního soudu bylo zástupci stěžovatele doručeno fikcí prostřednictvím datové schránky dne 2. 9. 2020. Lhůta jednoho týdne určená Nejvyšším správním soudem k doplnění návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti tak počala běžet ve čtvrtek dne 3. 9. 2020 a uplynula ve středu dne 9. 9. 2020. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě a ani poté svůj návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nedoplnil.

[5]

Vzhledem k tomu, že stěžovatel návrh na přiznání odkladného účinku nijak nezdůvodnil, nemohl se Nejvyšší správní soud ani zabývat tím, zda jsou splněny podmínky pro jeho přiznání podle § 73 odst. 2 s. ř. s. a tento návrh stěžovatele podle § 107 s. ř. s. ve spojení s § 73 odst. 2 s. ř. s. zamítl. Tím Nejvyšší správní soud žádným způsobem nepředjímá své budoucí rozhodnutí o věci samé.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. září 2020

Mgr. Aleš Roztočil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2020, sp. zn. 4 Azs 259/2020 - 21, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies