8 As 116/2020 - 22

24. 09. 2020, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Milana Podhrázkého a soudců Jitky Zavřelové a Petra Mikeše v právní věci žalobce: Š. Š., zastoupeným Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Pod kaštany 245/10, Praha 6, proti žalovanému: Městský úřad Humpolec, se sídlem Horní náměstí 300, Humpolec, proti nezákonnému zásahu žalovaného, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 6. 2020, čj. 51 A 23/2020-31,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za podání kasační stížnosti ve výši 5 000 Kč, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám Mgr. Václava Voříška, advokáta.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížnosti domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti nezákonnému zásahu spočívajícímu v nevrácení určené částky.

[2]

Kasační stížnost podal stěžovatel v blanketní podobě 17. 7. 2020. Nejvyšší správní soud následně stěžovatele usnesením čj. 8 As 116/2020-12 vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil důvody kasační stížnosti. Toto usnesení bylo stěžovateli (prostřednictvím jeho zástupce) doručeno 11. 8. 2020, kdy nabylo právní moci. Lhůta k doplnění kasační stížnosti tedy uplynula 11. 9. 2020. Stěžovatel byl v usnesení poučen, že pokud důvody kasační stížnosti nedoplní, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[3]

Stěžovatel ve stanovené lhůtě kasační stížnost o žádné důvody nedoplnil. Nepožádal ani o prodloužení lhůty podle § 106 odst. 3 s. ř. s. Nejvyššímu správnímu soudu tedy nezbylo, než kasační stížnost odmítnout podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[4]

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta. O vrácení soudního poplatku Nejvyšší správní soud rozhodl podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle nějž soud vrátí zaplacený poplatek, pokud byl návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 24. září 2020

Milan Podhrázký předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 9. 2020, sp. zn. 8 As 116/2020 - 22, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies