10 As 300/2020 - 67

24. 09. 2020, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: A. H.,proti žalovaným: a) Nejvyšší správní soud,se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, b) Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, proti rozhodnutím žalovaného a) ze dne 17. 10. 2019, čj. 7 As 302/2019-9, ze dne 17. 10. 2019, čj. 3 As 340/2019-11, ze dne 17. 10. 2019, čj. 7 As 281/2019-9, ze dne 4. 12. 2019, čj. 4 As 457/2019-13, ze dne 5. 12. 2019, čj. 9 As 335/2019-12, ze dne 5. 12. 2019, čj. 9 As 334/2019-12, ze dne 5. 12. 2019, čj. 7 As 381/2019-11, a žalovaného b) ze dne 24. 9. 2019, čj. 16 Co 241/2019-416, ze dne 23. 10. 2019, čj. 31 A 123/2019-6, a ze dne 24. 10. 2019, čj. 29 A 171/2019-7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 8. 2020, čj. 30 A 2/2020-13,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce podal kasační stížnost proti usnesení krajského soudu. Tímto usnesením krajský soud odmítl žalobcovy žaloby, které směřovaly proti rozhodnutím zdejšího soudu a Krajského soudu v Brně vyjmenovaným v záhlaví tohoto usnesení. Kasační stížnost je nepřípustná: jak NSS již mnohokrát žalobci sdělil, rozhodnutí vydaná v soudním řízení nejsou rozhodnutími správních orgánů v oblasti veřejné správy, a proto nemohou být přezkoumávána ve správním soudnictví. NSS proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s. O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 větou první za použití § 120 s. ř. s.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou přípustné žádné opravné prostředky.

V Brně dne 24. září 2020

Ondřej Mrákota předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 9. 2020, sp. zn. 10 As 300/2020 - 67, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies