III. ÚS 1544/20

18. 08. 2020, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatele Bc. Ladislava Regnarda, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 1. 6. 2020 byl Ústavnímu soudu doručen návrh stěžovatele. Protože tento návrh nesplňoval náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), včetně absence právního zastoupení, byl stěžovatel vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a poučen o tom, že podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu neodstraněním vad návrhu v dané lhůtě je dán důvod k jeho odmítnutí.

2. Výše uvedená výzva byla dle doručenky doručena stěžovateli dne 18. 6. 2020. Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 17. 7. 2020 stěžovatel požádal o prodloužení stanovené lhůty. Této žádosti Ústavní soud vyhověl a stanovil stěžovateli novou lhůtu 15 dnů ode dne doručení vyrozumění o tomto prodloužení, přičemž k tomuto doručení došlo dne 29. 7. 2020.

3. Dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, nejsou-li odstraněny vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne.

4. Navrhovatel v určené (již jednou prodloužené) lhůtě a ani po jejím uplynutí dosud vady návrhu neodstranil. Z tohoto důvodu se jím Ústavní soud, vázán odkazovaným zákonem, nemohl věcně zabývat. S ohledem na dané skutečnosti Ústavní soud rozhodl tak, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. srpna 2020

JUDr. Radovan Suchánek, v.r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2020, sp. zn. III. ÚS 1544/20, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies