II. ÚS 2166/20

18. 08. 2020, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky) a ze soudců Ludvíka Davida a Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Vladimíra Kočího, zastoupeného Mgr. Miroslavem Ševečkou, advokátem se sídlem Banskobystrická 568/157, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 5. 2020 č. j. 5 To 93/2020-305, spojené s návrhem na zrušení ustanovení § 12a odst. 2 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 29. 7. 2020 domáhal zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí s tvrzením, že tímto rozhodnutím bylo porušeno jeho právo na ochranu majetku dle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Dále podle něj došlo k porušení čl. 1, čl. 3 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny. Stěžovatel namítal, že napadené rozhodnutí, jakož i ustálená praxe obecných soudů je diskriminační a porušuje zásadu rovnosti ve vztahu k poškozeným, kteří si zmocněnce zvolí, na rozdíl od poškozených, kterým je zmocněnec ustanoven. V tomto konkrétním případě měla vzniknout stěžovateli škoda spočívající v rozdílu mezi soudem přiznanou a stěžovatelem zmocněnci uhrazenou náhradou nákladů řízení nejméně ve výši 47 810 Kč.

2. Dne 12. 8. 2020 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, jímž stěžovatel vzal svou ústavní stížnost v celém rozsahu zpět.

3. Ústavní soud tedy postupoval podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a řízení o ústavní stížnosti proto zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. srpna 2020

Kateřina Šimáčková, v. r.
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2020, sp. zn. II. ÚS 2166/20, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies