21 Cdo 849/2020

07. 04. 2020, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243 písm. a)

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu


21 Cdo 849/2020-646USNESENÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Marka Cigánka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně L. K., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Zdeňkem Odehnalem, advokátem se sídlem v Brně, Dřevařská č. 855/12, proti žalovanému Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvkové organizaci se sídlem v Praze 4 – Nuslích, Na Pankráci č. 546/56, IČO 65993390, zastoupenému JUDr. Ladislavem Smejkalem, advokátem se sídlem v Praze 1, V Celnici č. 1034/6, o upuštění od diskriminačního jednání a o 4 750 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 48 C 118/2013, takto:

Odkládají se až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci:

a) vykonatelnost rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. ledna 2020 č. j. 30 Co 10/2020-595 v části výroku I, v níž byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 16. září 2019 č. j. 48 C 118/2013-545 ve výroku III, jímž byla žalobkyni uložena povinnost „zaplatit žalovanému náhradu nákladů tohoto řízení ve výši 123 420 Kč“ do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta JUDr. Ladislava Smejkala;

b) vykonatelnost rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. ledna 2020 č. j. 30 Co 10/2020-595 ve výroku II, kterým byla žalobkyni uložena povinnost „zaplatit žalovanému na náhradu nákladů odvolacího řízení 8.228 Kč“ do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta JUDr. Ladislava Smejkala.

Odůvodnění:


Protože by neprodleným výkonem rozhodnutí (exekucí) dovoláním žalobkyně napadeného rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 1. 2020 č. j. 30 Co 10/2020-595 v části výroku I, v níž byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 16. 9. 2019 č. j. 48 C 118/2013-545 ve výroku III, jímž byla žalobkyni uložena povinnost „zaplatit žalovanému náhradu nákladů tohoto řízení ve výši 123 420 Kč“ do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta JUDr. Ladislava Smejkala, a ve výroku II, kterým byla žalobkyni uložena povinnost „zaplatit žalovanému na náhradu nákladů odvolacího řízení 8.228 Kč“ do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta JUDr. Ladislava Smejkala, hrozila dovolatelce závažná újma, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243 písm. a) o. s. ř. odložil vykonatelnost rozsudku odvolacího soudu v této části jeho výroku I a ve výroku II.Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. 4. 2020JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 4. 2020, sp. zn. 21 Cdo 849/2020, ECLI:CZ:NS:2020:21.CDO.849.2020.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies