21 Cdo 771/<span class="highlight">2020</span>

07. 04. 2020, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243 písm. a)
  • OSŘ - § 243 písm. b)

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu


21 Cdo 771/2020-350USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Marka Cigánka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně A. A., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Michalem Davidem, advokátem se sídlem v Praze 4, K Dolům č. 1924/42, proti žalovanému NsA - Na Slupi 6, s. r. o. se sídlem v Praze 2 – Novém Městě, Na Slupi č. 448/6, IČO 49678779, zastoupenému Mgr. Hugem Hrubým, advokátem se sídlem v Praze, Bryksova č. 939/37, o 354 310 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 43 C 127/2017, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. srpna 2019 č. j. 30 Co 215/2019-190, takto:

I. Odkládá se až do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci vykonatelnost rozsudkuMěstského soudu v Praze ze dne 20. srpna 2019 č. j. 30 Co 215/2019-190 ve výroku II, kterým byla žalobkyni uložena povinnost zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů 98 036 Kč k rukám advokáta Mgr. Huga Hrubého.

II. Návrh žalobkyně na odklad právní moci rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. srpna 2019 č. j. 30 Co 215/2019-190 se zamítá.


Odůvodnění:


Vzhledem k tomu, že by neprodleným výkonem rozhodnutí (exekucí) napadeného rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 8. 2019 č. j. 30 Co 215/2019-190 ve výroku II, kterým byla žalobkyni uložena povinnost zaplatit žalovanému (jenž se nachází v procesu reorganizace v rámci insolvenčního řízení) na náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů 98 036 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta Mgr. Huga Hrubého, hrozila dovolatelce závažná újma, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243 písm. a) o. s. ř. odložil vykonatelnost rozhodnutí městského soudu ve výroku II.Návrh žalobkyně na odklad právní moci rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. srpna 2019 č. j. 30 Co 215/2019-190 dovolací soud zamítl, neboť nebylo osvědčeno, že by v důsledku právní moci výroku I tohoto rozsudku, jímž byl změněn rozsudek obvodního soudu ve výroku o věci samé tak, že se žaloba o zaplacení 354 310 Kč s příslušenstvím zamítá, byla dovolatelka závažně ohrožena ve svých právech (tím, že by – jak se dovolatelka „domnívá“ – došlo ke změně reorganizačního plánu žalovaného, týkající se částky vyčleněné na uspokojení žalované pohledávky) ve smyslu ustanovení § 243 písm. b) o. s. ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. 4. 2020JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 4. 2020, sp. zn. 21 Cdo 771/<span class="highlight">2020</span>, ECLI:CZ:NS:2020:21.CDO.771.2020.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies