II. ÚS 453/20

06. 04. 2020, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Ivana Mikuljaka, proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 15 Co 273/2017-560 a rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 23 Nc 77/2015-454, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

1. Dne 11. 2. 2020 byla Ústavnímu soudu doručena stěžovatelova ústavní stížnost proti "soustavnému porušování jeho základních práv a svobod a práv jeho nezletilých dětí".

2. Dříve, než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je třeba zkoumat, zda návrh splňuje náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Nejsou-li tyto náležitosti splněny, je stěžovatel vyzván k odstranění vad v určené lhůtě.

3. Návrh stěžovatele trpí zjevnými vadami; především stěžovatel není zastoupen advokátem a chybí v něm relevantní ústavněprávní argumentace k údajnému porušení jeho základních práv a svobod napadenými rozhodnutími.

4. Proto byl stěžovatel vyzván dopisem ze dne 18. 2. 2020 k odstranění vytýkaných vad jeho podání, k čemuž mu byla určena lhůta 30 dnů s tím, že pokud je ve lhůtě neodstraní, bude jeho návrh odmítnut.

5. Protože stěžovatel v určené lhůtě vady návrhu neodstranil, Ústavní soud podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. dubna 2020

Ludvík David, v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 6. 4. 2020, sp. zn. II. ÚS 453/20, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies