II. ÚS 293/20

07. 04. 2020, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. Vladimíra Bartoše, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. září 2019, č. j. 29 Cdo 1735/2019-2416, usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. listopadu 2018, č. j. 4 Ko 3/2018-2118, a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. července 2018, č. j. 43 K 1001/2006-1943, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla dne 28. 1. 2020 doručena ústavní stížnost stěžovatele, směřující proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím.

2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). V předmětné věci návrh stěžovatele náležitosti tohoto zákona nesplňoval, neboť stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 a § 31 zákona o Ústavním soudu).

3. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena fikcí dne 20. 2. 2020, přičemž stěžovatel ve stanovené 30 denní lhůtě přes řádné poučení vady návrhu neodstranil.

4. Ústavní soud proto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podaný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. dubna 2020

David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2020, sp. zn. II. ÚS 293/20, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies