I. ÚS 784/20 #2

07. 04. 2020, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl předsedou senátu Vladimírem Sládečkem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele R. D., zastoupeného Mgr. Pavlem Krausem, advokátem se sídlem Jitřní 558/8, Praha 4, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2019, č. j. 6 Tdo 1303/2019-343, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 6. 2019, č. j. 5 To 143/2019, a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 27. 2. 2019, č. j. 33 T 8/2018, takto:

V záhlaví usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 3. 2020, sp. zn. I. ÚS 784/20, se označení soudu „Obvodní soud pro Prahu 2“ opravuje na označení soudu „Obvodní soud pro Prahu 4“.

Odůvodnění

Podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se pro řízení před Ústavním soudem přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu a předpisy vydané k jeho provedení.

Podle § 164 občanského soudního řádu předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Podle § 167 odst. 2 občanského soudního řádu, není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.

Dne 25. 3. 2020 vydal Ústavní soud usnesení ve věci sp. zn. I. ÚS 784/20, jímž rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele R. D. V záhlaví usnesení byl přitom nesprávně uveden název soudu prvního stupně. Z toho důvodu přistoupil Ústavní soud k vydání předmětného opravného usnesení, jímž název soudu opravil správně na „Obvodní soud pro Prahu 4“. Jedná se o zjevnou nesprávnost, kterou Ústavní soud zhojil tímto opravným usnesením.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. dubna 2020

Vladimír Sládeček v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2020, sp. zn. I. ÚS 784/20 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies