I. ÚS 3265/19

16. 12. 2019, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o návrhu Zlatuše Petříkové, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Navrhovatelka ve svém podání doručeném Ústavnímu soudu dne 8. 10. 2019 uvádí, že podává ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 20 Cdo 3026/2019-142 o zastavení dovolacího řízení.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo základní náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla navrhovatelka dne 29. 10. 2019 vyzvána k odstranění jeho vad ve lhůtě jednoho měsíce a současně poučena, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Ze zápisu pošty na doručence je zřejmé, že, poté co navrhovatelka nebyla zastižena v bydlišti, byla písemnost dne 30. 10. 1919 uložena na poště ve V. a adresátka vyzvána, aby si ji vyzvedla. Vzhledem k tomu, navrhovatelka výzvu Ústavního soudu nepřevzala v úložní době, byla jí dne 12. 11. 2019 vložena do domovní schránky.

Protože navrhovatelka ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) vady neodstranila, Ústavní soud návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. prosince 2019

JUDr. Vladimír Sládeček, v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 16. 12. 2019, sp. zn. I. ÚS 3265/19, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies