III. ÚS 3278/19

17. 12. 2019, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatele Miroslava Fraňka, bez právního zastoupení, proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 17. července 2019 č. j. 36 Co 28/2019-29 a rozsudku Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 19. října 2018 č. j. 9 Nc 3912/2017-230, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 9. 10. 2019, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.

2. Protože návrh nesplňoval náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30 odst. 1, § 31 odst. 2, § 34 a § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad návrhu. K tomu mu stanovil lhůtu třiceti dnů od doručení výzvy k odstranění vad návrhu. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh (ústavní stížnost) podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena dne 21. 10. 2019. Od následujícího dne počala stěžovateli běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která uplynula dnem 20. 11. 2019.

3. Dne 21. 11. 2019 obdržel Ústavní soud přípis, ve kterém stěžovatel Ústavnímu soudu sdělil, že ve stanovené lhůtě nemůže "uvést jméno advokáta", který by ho zastupoval u Ústavního soudu. O prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu stěžovatel Ústavní soud nepožádal.

4. Jelikož stěžovatel vady svého návrhu ve stanovené lhůtě a ani po jejím uplynutí dosud neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. prosince 2019

JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D., v.r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 17. 12. 2019, sp. zn. III. ÚS 3278/19, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies