I. ÚS 2585/19

05. 11. 2019, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. T., t. č. Vazební věznice P. O. BOX 5, Praha 4 - Pankrác, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel se na Ústavní soud obrátil podáním, doručeným dne 6. 8. 2019 a označeným jako "žaloba spojená se stížností, případně i trestním oznámením na vazební věznici Praha Pankrác". Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou procesních a obsahových nedostatků (§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), a pro řízení před Ústavním soudem nebyl stěžovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 cit. zákona).

2. Ústavní soud proto stěžovatele vyzval k odstranění vad podání a podrobně jej poučil o náležitostech, kladených na ústavní stížnost. Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Stěžovateli byla stanovena 30 denní lhůta k nápravě vad jeho návrhu. Tuto výzvu převzal stěžovatel dne 13. 9. 2019, vady podání však nebyly odstraněny.

3. Z uvedeného důvodu byla ústavní stížnost odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. listopadu 2019

David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 11. 2019, sp. zn. I. ÚS 2585/19, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies