IV. ÚS 3471/19

06. 11. 2019, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o návrhu Milana Macka, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 1918/2019 ze dne 13. srpna 2019, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel podání, jímž navrhovatel bez dalšího brojí proti shora uvedenému usnesení Nejvyššího soudu, s tím, že ústavní stížnost odůvodní ve třicetidenní lhůtě. Podání nesplňuje požadavky podle § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"); navrhovatel především není právně zastoupen a nepřiložil ani kopii napadeného rozhodnutí.

Podání není řádným návrhem na zahájení řízení před Ústavním soudem, přestože byl navrhovatel Ústavním soudem již dříve opakovaně poučen o nezbytnosti právního zastoupení před Ústavním soudem, včetně možnosti návrh odmítnout bez věcného projednání, nebudou-li vady podání odstraněny. Další poučování navrhovatele by bylo neúčelné, a proto Ústavní soud návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. listopadu 2019

Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 11. 2019, sp. zn. IV. ÚS 3471/19, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies