Pl. ÚS 16/19

22. 10. 2019, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a ze soudkyň a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa (soudce zpravodaje), Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Moravské a Slezské pirátské strany, sídlem Želivského 1338/3, Havířov-Podlesí, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. června 2019 č. j. Vol 13/2019-8, za účasti Nejvyššího správního soudu, jako účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky, doručenou Ústavnímu soudu dne 26. 8. 2019, stěžovatelka brojí proti výše uvedenému usnesení Nejvyššího správního soudu, kterým byl zamítnut její návrh na vyslovení neplatnosti volby všech zvolených kandidátů ve volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. 5. 2019 a 25. 5. 2019, a to proto, že Ministerstvo vnitra neoprávněně vyřadilo Moravskou a Slezskou pirátskou stranu, jíž jsou navrhovatelé členy a byli jejími kandidáty do voleb, z účasti ve volbách do Evropského parlamentu. Tím došlo k porušení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (dále též "volební zákon"), a k hrubému ovlivnění výsledků volby všech zvolených kandidátů. Navrhovatelka přitom připomenula, že vyřazením kandidátní listiny Moravské a Slezské pirátské strany (pozn. - tj. povinností zaregistrovat její kandidátní listinu) se Nejvyšší správní soud již zabýval, avšak nejednal nestranně, a porušil tak její právo na spravedlivý proces.

2. Vzhledem k tomu, že její podání vykazovalo podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vady, pro které by jej jako ústavní stížnost nebylo možno projednat (mj. stěžovatelka nebyla právně zastoupena), byla stěžovatelka dopisem zaslaným na jí uvedenou adresu (tj. Moravská a Slezská pirátská strana se sídlem Želivského 3, 736 00 Havířov, adresa pro doručování: Karel Světnička, Hradební 3, Praha 1, 110 00) vyzvána k jejich odstranění. K tomu jí byla stanovena lhůta 30 dnů a byla poučena o důsledcích, pokud se tak nestane.

3. Protože si stěžovatelka zásilku v úložní době nevyzvedla, byla jí vložena do domovní schránky, přičemž se uplatnila fikce doručení dnem 13. 9. 2019.

4. Vzhledem k tomu, že uvedené nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě, a ani k dnešnímu dni odstraněny, nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona o Ústavním soudu ve spojení s čl. 1 odst. 1 písm. g) a s čl. 1 odst. 2 písm. a) rozhodnutí pléna Ústavního soudu č. Org. 24/14, o atrahování působnosti, publikovaného jako sdělení Ústavního soudu č. 52/2014 Sb., tak učinil v plénu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. října 2019

Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 16/19, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies