I. ÚS 1703/19

17. 09. 2019, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti stěžovatelky V. V., proti trestnímu příkazu Městského soudu v Brně ze dne 8. října 2013, sp. zn. 89 T 238/2013, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla dne 23. 5. 2019 doručena ústavní stížnost stěžovatelky, směřující proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí.

2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). V předmětné věci návrh stěžovatelky náležitosti tohoto zákona nesplňoval, neboť stěžovatelka nebyla zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 a § 31 zákona o Ústavním soudu).

3. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovatelce doručena dne 2. 7. 2019, přičemž stěžovatelka ve stanovené 15 denní lhůtě, která uplynula ve středu dne 17. 7. 2019, přes řádné poučení, vady návrhu neodstranila.

4. Ústavní soud proto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podaný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. září 2019

David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 17. 9. 2019, sp. zn. I. ÚS 1703/19, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies