I. ÚS 1953/19 #2

23. 07. 2019, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti L. T., zastoupeného Mgr. Janem Kubicou, advokátem se sídlem Praha 2, Vinohradská 22, takto:

V usnesení Ústavního soudu ze dne 16. července 2019 č. j. I. ÚS 1953/19-10 se v záhlaví nesprávně uvedené jméno "T." T. mění na "L." T.

Odůvodnění

V usnesení Ústavního soudu č. j. I. ÚS 1953/19-10 došlo při jeho zpracování k písařské chybě, která spočívala v záměně křestního jména.

Podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve spojení s § 63 zákona o Ústavním soudu, předseda senátu opraví v rozhodnutí kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům.

Vzhledem k tomu, že při zpracování usnesení došlo k písařské chybě, Ústavní soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. července 2019

JUDr. David Uhlíř, v. r.
předseda senátu


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 7. 2019, sp. zn. I. ÚS 1953/19 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies