I. ÚS 2244/19

24. 07. 2019, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti F. Š., t. č. ve Vazební věznici Praha - Pankrác, proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 69/2019-15 ze dne 14. června 2019, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění :

Stěžovatel podal ústavní stížnost nezastoupen advokátem, ač byl bezprostředně před tím v desítce řízení opakovaně poučen, že tak činit nemá, neb je to v rozporu s § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Proto Ústavní soud návrh stěžovatele bez dalšího odmítl soudcem zpravodajem za přiměřeného použití § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh, jehož vady stěžovatel neodstranil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. července 2019

David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2019, sp. zn. I. ÚS 2244/19, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies