I. ÚS 1355/19

25. 07. 2019, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o návrhu Martina a Petry Dudáčových, proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 12 Co 207/2018-560 ze dne 13. 2. 2019 a usnesení soudního exekutora č. j. 207 EX 9881/2011-493 ze dne 21. 3. 2018, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Navrhovatelé ve svém podání, doručeném Ústavnímu soudu dne 24. 4. 2019, uvádějí, že podávají ústavní stížnost proti v záhlaví uvedeným usnesením a žádají o odklad jejich vykonatelnosti do doby rozhodnutí Ústavního soudu.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo základní náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byli navrhovatelé výzvou ze dne 29. 5. 2019, doručenou prvnímu navrhovateli dne 13. 6. 2019 a druhé navrhovatelce dne 17. 6. 2019, vyzváni k odstranění jeho vad ve lhůtě jednoho měsíce a současně poučeni, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.

Protože navrhovatelé ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) vady neodstranili, Ústavní soud návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl. Vzhledem k odmítnutí návrhu se Ústavní soud nezabýval návrhem na odložení vykonatelnosti napadených rozhodnutí.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. července 2019

JUDr. Vladimír Sládeček, v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 7. 2019, sp. zn. I. ÚS 1355/19, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies