Pl. ÚS 21/18 #2

03. 07. 2019, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl svým předsedou Pavlem Rychetským o návrhu Krajského soudu v Hradci Králové, za který jedná JUDr. Jan Rutsch, předseda senátu, na zrušení části ustanovení čl. II (Přechodná ustanovení) bod 4 písm. b) zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky, jako účastníků řízení a vlády České republiky a Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., veřejné ochránkyně práv, jako vedlejších účastníků řízení, o vydání opravného usnesení, takto:

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/18 ze dne 14. května 2019, vyhlášený dne 22. května 2019, se opravuje tak, že v záhlaví se do výčtu jmen o věci rozhodujících soudců vkládá jméno Vladimíra Sládečka, správně tedy o návrhu rozhodovalo plénum ve složení z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře (soudce zpravodaje) a Jiřího Zemánka.

Odůvodnění:

Při vyhotovování shora označeného nálezu Ústavního soudu došlo k chybě, když mezi soudci pléna nebyl nedopatřením uveden Vladimír Sládeček, který byl rozhodování pléna přítomen.
Jakmile bylo toto pochybení zjištěno, vydal Ústavní soud v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, toto opravné usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 3. července 2019

Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 3. 7. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 21/18 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies