28 Ncu 46/2019

30. 05. 2019, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • NOZ - § 755
  • 91/2012Sb. - § 51 odst. 1,2,3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou R. M., bytem XY, Spojené státy americké, zastoupenou J. D., bytem v XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu v New Yorku, okres Bronx, Spojené státy americké (The New York Supreme Court at the Courthouse, Bronx County), ze dne 4. 2. 2019, sp. zn. 7351-2018, pravomocný dne 15. 2. 2019, jímž bylo rozvedeno manželství E. J. M. a R. M., rozené L., uzavřené dne 27. 1. 2016 před příslušným oddávajícím orgánem v New Yorku (Spojené státy americké), zapsané i v knize manželství matričního úřadu Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, okres Brno-město, ve svazku ZM/VIII/3, roč. 2019, str. 230, poř. č. 30,


se uznává,


pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.


Odůvodnění:


Nejvyšší soud v New Yorku, okres Bronx (Spojené státy americké), k návrhu navrhovatelky rozvedl její manželství, které bylo bezdětné, když po provedeném řízení zjistil, že manželé se vzájemně odcizili a nebyly shledány předpoklady pro obnovení společného soužití. Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

K uznání předložený rozsudek nabyl dle potvrzení příslušného cizího orgánu právní moci a jeho uznání nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 30. 5. 2019JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu


Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2019, sp. zn. 28 Ncu 46/2019, ECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.46.2019.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies