I. ÚS 512/19

04. 06. 2019, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů Ing. Martina Bíny a Martina Bíny, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

1. Ústavnímu soudu bylo dne 11. 2. 2019 doručeno podání stěžovatelů, označené jako "ústavní stížnost", směřující proti několika nedostatečně identifikovaným usnesením obecných soudů v exekučních věcech. Podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou procesních a obsahových nedostatků (§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), a pro řízení před Ústavním soudem nebyli stěžovatelé zastoupeni advokátem (§ 30, § 31 cit. zákona). Stěžovatelé proto byli poučeni o náležitostech ústavní stížnosti, včetně podrobných informací pro osoby, které se hodlají obrátit na Ústavní soud České republiky a byla jim stanovena 30 denní lhůta k nápravě s poučením, že v případě, že v uvedené lhůtě nebudou vady podání odstraněny, Ústavní soud návrh odmítne podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Stěžovatelé uvedenou výzvu spolu s poučením převzali a ve stanovené lhůtě nijak nereagovali.

2. Z uvedeného důvodu byla ústavní stížnost odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. června 2019

David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 6. 2019, sp. zn. I. ÚS 512/19, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies