I. ÚS 1192/19

04. 06. 2019, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o návrhu M. M., takto:

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel ve svém podání doručeném Ústavnímu soudu dne 9. 4. 2019 žádá o přeložení do Věznice Rýnovice, aby mohl udržovat kontakt se svojí rodinou.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo základní náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel dne 26. 4. 2019 vyzván k odstranění jeho vad ve lhůtě jednoho měsíce a současně poučen, že neodstranění vad návrhu je důvodem k jeho odmítnutí. Uvedenou výzvu navrhovatel podle doručenky převzal dne 30. 4. 2019.

Protože navrhovatel ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) vady neodstranil, Ústavní soud návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. června 2019

JUDr. Vladimír Sládeček, v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 6. 2019, sp. zn. I. ÚS 1192/19, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies