Na 265/2002 - 9 - Řízení před soudem: rozhodování o nepřípustném opravném prostředku

10. 04. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Rozhodl-li soud ve správním soudnictví o žalobě proti správnímu rozhodnutí před datem 31. 12. 2002 a podal-li žalobce i přes správné poučení o tom, že proti rozhodnutí není přípustný opravný prostředek, proti tomuto rozhodnutí soudu „odvolání“, odmítne takové odvolání postupem podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud, jemuž bylo odvolání adresováno (soud adresy), protože tu není žádný soud, který byl funkčně příslušný k projednání odvolání. Bylo-li však odvolání adresováno přede dnem 1. 1. 2003 vrchnímu soudu, odmítne takové odvolání Nejvyšší správní soud (§ 132 s. ř. s.).

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ 

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce V. K., proti žalované Policii České republiky, Správa Středočeského kraje, se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Na Baních č. 1304, o odvolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 9. 2002, čj. 38 Ca 462/2001-46

takto :

I. Odvolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

U Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí ředitele Policie ČR, Správy Středočeského kraje ve věcech služebního poměru. Rozsudkem ze dne 24. 9. 2002 byla žaloba zamítnuta.

Žalobce – i přes správné poučení, že proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný – podal proti němu v listopadu 2002 odvolání, které adresoval Vrchnímu soudu v Praze. Vrchní soud k rozhodnutí vyžádal v prosinci příslušný spis Městského soudu v Praze; ten byl předložen v roce 2003 již Nejvyššímu správnímu soudu, na který přešlo dnem 1. 1. 2003 rozhodování o neskončených věcech správního soudnictví z Vrchního soudu v Praze. Z předloženého spisu Městského soudu v Praze je zřejmé, že tu šlo o věc správního soudnictví (přezkoumání rozhodnutí orgánu veřejné správy) podle dřívější právní úpravy (§ 244 a násl. o. s. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2002.).

Proti rozhodnutím soudu nebyl přípustný opravný prostředek; o tom byl tedy žalobce správně poučen. Řádný opravný prostředek není ostatně přípustný ani podle nové právní úpravy (soudní řád správní, zákon č. 150/2002 Sb.). Nejvyšší správní soud se tak nemůže věcí v odvolacím řízení zabývat, protože k takovému řízení není funkčně příslušný ani on, ani žádný jiný soud. Tato podmínka řízení je neodstranitelná; proto Nejvyšší správní soud podané odvolání odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 10. dubna 2003

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 4. 2003, sp. zn. Na 265/2002 - 9, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies