4 As 60/2019 - 12

21. 02. 2019, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Ostravě, se  sídlem Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Ostrava, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne ze dne 12. 11. 2018, č. j. 64 A 24/2018 - 10, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 1. 2019, č. j. 25 A 22/2019 - 6,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce podal žalobu proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 11. 2018, č. j. 64 A 24/2018 - 10. Krajský soud žalobu odmítl pro absenci podmínky řízení ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), neboť napadené usnesení krajského soudu nepředstavuje rozhodnutí správního orgánu podle § 4 odst. 1 s. ř. s. Krajský soud tak neshledal svoji pravomoc rozhodovat o žalobě proti takovému rozhodnutí.

[2]

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil proti napadenému usnesení kasační stížností. Domáhal se jeho zrušení a vrácení věci krajskému soudu k dalšímu řízení.

[3]

Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost je nepřípustná. Rozhodnutí soudu vydané v soudním řízení (zde usnesení krajského soudu, které stěžovatel napadl „žalobou“ ve správním soudnictví) není rozhodnutím správního orgánu v oblasti veřejné správy, a proto nemůže být přezkoumáváno ve správním soudnictví.

[4]

Vzhledem k těmto skutečnostem Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona.

[5]

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. února 2019

Mgr. Aleš Roztočil předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2019, sp. zn. 4 As 60/2019 - 12, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies