IV. ÚS 155/19

22. 01. 2019, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Musila, soudce Jana Filipa a soudkyně zpravodajky Milady Tomkové o ústavní stížnosti Ing. Jana Závodného, zastoupeného JUDr. Alešem Vídenským, advokátem, sídlem Sokolská třída 966/22, Ostrava - Moravská Ostrava, proti výroku II. rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 9. 2018 č. j. 57 Co 77/2018-302, za účasti Krajského soudu v Ostravě, jako účastníka řízení, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Dne 14. ledna 2019 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, kterou stěžovatel s tvrzením o porušení svých práv ústavně zaručených v č. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod napadl v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Ostravě v jeho náhradově nákladovém výroku a žádal jeho zrušení.

Podáním ze dne 15. ledna 2019 stěžovatel vzal ústavní stížnost zpět a zároveň navrhl, aby řízení o ní bylo zastaveno. Ústavnímu soudu sdělil, že se rozhodl podat proti rozhodnutí o náhradě nákladů řízení dovolání.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Ústavnímu soudu nepřísluší posuzovat důvody zpětvzetí ústavní stížnosti, pouze zkoumá, zda jsou splněny podmínky řízení ve smyslu § 77 zákona o Ústavním soudu.

Ústavní soud s ohledem na výslovný úkon stěžovatele - zpětvzetí ústavní stížnosti - konstatoval, že podmínky zastavení řízení ve smyslu ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu byly naplněny, a proto řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. ledna 2019

Jan Musil v. r.
předseda senátu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 22. 1. 2019, sp. zn. IV. ÚS 155/19, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies