I. ÚS 3125/18

23. 01. 2019, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o návrhu R. M., t. č. Věznice Mírov, P.O. BOX 1, Mírov, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 17. září 2018 podání R. M., označené jako ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 7. 2018 sp. zn. 7 Tdo 804/2018 a předchozím rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové a Okresního soudu Jičíně.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo základní náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel dne 24. září 2018 vyzván k odstranění jeho vad ve lhůtě 30 dnů a současně poučen, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. K žádostem navrhovatele byla lhůta prodloužena nejprve do 20. listopadu 2018 a následně do 20. ledna 2018.

Protože navrhovatel ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) vady neodstranil, Ústavní soud návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. ledna 2019

JUDr. Vladimír Sládeček, v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 23. 1. 2019, sp. zn. I. ÚS 3125/18, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies