Pst 30/2014 - 23

04. 02. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Tomáše Langáška, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Petra Mikeše a JUDr. Miloslava Výborného v právní věci navrhovatelky: vláda, se sídlem nábř. E. Beneše 4, Praha 1, proti odpůrci: POLITIKA TRADIČNÍCH HODNOT, se sídlem Jilemnická 655/4, Praha 9 – Kbely, v řízení o návrhu na pozastavení činnosti politické strany,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Dne 5. 12. 2014 podala u Nejvyššího správního soudu vláda (dále jen „navrhovatelka“) návrh na pozastavení činnosti politické strany („odpůrce“) podle § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o politických stranách“). Návrh odůvodnila tím, že odpůrce opakovaně nesplnil svoji zákonnou povinnost podle § 18 zákona o politických stranách, neboť nepředložil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR úplné výroční finanční zprávy za roky 2012 a 2013. V této souvislosti navrhovatel odkázal na usnesení Poslanecké sněmovny č. 1661 z 53. schůze konané dne 15. 5. 2013 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2012. Jelikož odpůrce tyto zprávy nepředložil ani nedoplnil dodatečně, lze mít za to, že jeho činnost není v souladu s § 4 písm. a) zákona o politických stranách, podle něhož vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí, které porušují ústavu a zákony nebo jejichž cílem je odstranění demokratických základů státu.

Odpůrce se k návrhu nevyjádřil.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 27. 1. 2015 vzala navrhovatelka návrh na pozastavení činnosti odpůrce zpět. K tomu uvedla, že odpůrce podáním ze dne 29. 12. 2014 oznámil ministerstvu vnitra své zrušení vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným rozpuštěním ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) zákona o politických stranách. Za tohoto stavu nepovažuje navrhovatelka podání návrhu na pozastavení činnosti odpůrce za aktuální.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že v daném případě navrhovatelka vzala svůj návrh zpět, rozhodl Nejvyšší správní soud o zastavení řízení o návrhu na pozastavení činnosti odpůrce. O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s, podle které nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou řádné opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. února 2015

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 2015, sp. zn. Pst 30/2014 - 23, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies