1 Ads 223/2014 - 19

11. 03. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátuUSNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: Ing. J. S., proti žalovanému: Rozhodčí orgán Všeobecné zdravotní pojišťovny České Republiky, se sídlem Orlická 2020/4, Praha 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 1. 2010, č. j. 12825/09/Be, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 11. 2014, č. j. 8 Ad 23/2010 - 38,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Shora označeným rozsudkem Městský soud v Praze vyhověl žalobě žalobce a zrušil v záhlaví označené rozhodnutí žalovaného (dále jen „stěžovatele“) a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Zároveň soud uložil stěžovateli povinnost zaplatit žalobci náhradu za náklady řízení.

[2]

Toto usnesení městského soudu napadl stěžovatel blanketní kasační stížností ze dne 27. 11. 2014.

[3]

Dne 2. 3. 2015 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno stěžovatelovo zpětvzetí kasační stížnosti.

[4]

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud řízení o kasační stížnosti zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud tedy v I. výroku rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti.

[5]

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v II. výroku, a to v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. března 2015 JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 3. 2015, sp. zn. 1 Ads 223/2014 - 19, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies