2 As 205/2014 - 29

06. 02. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Okresní soud ve Strakonicích, se sídlem Smetanova 455, Strakonice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. 10. 2014, č. j. 10 Na 53/2014 - 3,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Podanou kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. 10. 2014, č. j. 10 Na 53/2014 - 3. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 13. 1. 2015, č. j. 2 As 205/2014 - 21, zamítl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce a osvobození od soudních poplatků a vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě do 7 dnů od doručení výzvy s poučením, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení o kasační stížnosti zastaveno.

[2]

Dne 30. 1. 2015 zaslal stěžovatel zdejšímu soudu přípis, ve kterém uvedl, že „nebude plnit nesoudně odůvodněné výroky usnesení“. Zároveň stěžovatel zopakoval kasační námitky s tím, že nebylo požádáno o osvobození od soudních poplatků, a to zjevně.

[3]

K přípisu stěžovatele zdejší soud uvádí, že o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce požádal stěžovatel výslovně v podání ze dne 6. 1. 2015 a tuto žádost doplnil čestným prohlášením o svých majetkových poměrech. Ve vztahu k uložené povinnosti zaplatit soudní poplatek neobsahuje přípis stěžovatele žádný procesní návrh, kterým by se zdejší soud musel zabývat.

[4]

Výše uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 22. 1. 2015. Stěžovatel však soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil.

[5]

Protože soudní poplatek nebyl na výzvu soudu zaplacen, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[6]

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. února 2015

JUDr. Karel Šimka předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2015, sp. zn. 2 As 205/2014 - 29, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies