8 As 173/2014 - 34

31. 03. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: pplk. Ing. R. D., proti žalovanému: náčelník Generálního štábu Armády České republiky, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 9. 2010, čj. 502-2/2010-1416, v řízenío kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2014, čj. 5 Ad 23/2010 - 32,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Velitel Vojenského útvaru 2565 Stará Boleslav vydal dne 18. 11. 2008 rozhodnutí čj. 2263-3/26/2007/DP-2565, kterým žalobci uložil podle § 101 odst. 1 a § 107 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, povinnost nahradit České republice škodu ve výši 7998 Kč.

[2]

Žalovaný rozhodnutím označeným v záhlaví zamítl odvolání žalobce a potvrdil napadené rozhodnutí velitele vojenského útvaru.

[3]

Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze. Městský soud rozsudkem ze dne 14. 10. 2014, čj. 5 Ad 23/2010 - 32, rozhodnutí žalovaného i rozhodnutí velitele vojenského útvaru zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

[4]

Proti rozsudku městského soudu podal žalovaný (stěžovatel) kasační stížnost. Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 11. 3. 2015 vzal stěžovatel kasační stížnost v plném rozsahu zpět. Projev vůle stěžovatele nevzbuzuje žádné pochybnosti, pokud jde o jeho obsah.

[5]

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle § 120 s. ř. s. platí tato ustanovení přiměřeně i pro řízení o kasační stížnosti.

[6]

V posuzované věci stěžovatel vzal kasační stížnost v plném rozsahu zpět v době, kdy o ní dosud nebylo Nejvyšším správním soudem rozhodnuto. Nejvyšší správní soud proto v této věci zastavil řízení podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[7]

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl na základě § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Dle § 60 odst. 3 s. ř. s. platí, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. března 2015

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. 8 As 173/2014 - 34, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies