7 As 237/2014 - 15

21. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: M. B., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 10. 2014, č. j. 57 Af 47/2013 - 43,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 21. 10. 2014, č. j. 57 Af 47/2013 - 43, rozhodl o osvobození žalobce (dále jen „stěžovatel“) od soudních poplatků ze tří čtvrtin. V odůvodnění usnesení krajský soud uvedl, že stěžovatel, kterému s manželkou po úhradě většiny deklarovaných výdajů na zajištění základních životních nezbytností zbývá celkem 3.135 Kč měsíčně, je schopen alespoň zčásti zaplatit soudní poplatek v částce 6.000 Kč za žaloby proti rozhodnutím odvolacího finančního ředitelství ze dne 25. 11. 2013, č. j. 26334/13/5000-14503- 703460 a č. j. 26335/13/5000-14503-703460. Proto rozhodl o osvobození stěžovatele od soudních poplatků pouze částečně.

Proti tomuto usnesení krajského soudu podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost s tím, že jej považuje za nezákonné. Podle jeho názoru krajský soud nesprávně z jím deklarovaných výdajů vyloučil část nákladů a chybně dovodil, že je schopen uhradit soudní poplatek alespoň zčásti. Stěžovatel však není schopen uhradit soudní poplatek ani v této menší části. Stejně tak není schopen hradit si právní zastoupení ve sporech s odvolacím finančním ředitelstvím. Proto se domáhal zrušení napadeného usnesení a vrácení věci krajskému soudu k dalšímu řízení.

Podle obsahu soudního spisu předseda senátu krajského soudu usnesením ze dne 10. 12. 2014, č. j. 57 Af 47/2013 - 66, které nabylo právní moci dne 11. 12. 2014, vyhověl námitkám stěžovatele ze dne 1. 12. 2014 a kasační stížností napadené usnesení krajského soudu vyhotovené asistentkou soudce změnil tak, že stěžovatelově žádosti o osvobození od soudních poplatků zcela vyhověl.

Nejvyšší správní soud proto vyzval stěžovatele, aby sdělil, zda za tohoto stavu trvá na projednání kasační stížnosti nebo zda ji bere zcela zpět. Podáním ze dne 11. 1. 2015 sdělil stěžovatel Nejvyššímu správnímu soudu sdělil, že v důsledku pominutí důvodů pro podání kasační stížnosti netrvá na jejím vyřízení.

Vzhledem k tomu, že projev vůle vyjádřený v tomto stěžovatelově podání nevzbuzuje žádné pochybnosti o tom, že se jedná o zpětvzetí kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti podle ust. 47 písm. a) věta před středníkem za použití § 120 s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta prvá ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. ledna 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2015, sp. zn. 7 As 237/2014 - 15, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies