15 Kse 6/2014 - 34

15. 04. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kárné
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako kárný soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a členů JUDr. Zbyňka Poledny, Mgr. Davida Chaloupky, Mgr. Jaroslava Kocince, JUDr. Gabriely Vilímkové a Mgr. Barbory Kubíkové na neveřejném jednání dne 15. 4. 2015 v právní věci kárného žalobce: předseda kontrolní komise Exekutorské komory ČR, se sídlem Radnická 14/16, Brno, proti kárně obviněnému: Mgr. R. M., zastoupenému JUDr. Jiřím Novákem, advokátem se sídlem Sokolská 1788/60, Praha 2, o návrhu na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudního exekutora ze dne 17. 10. 2014,

takto :

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), se řízení o kárné žalobě proti kárně obviněnému Mgr. R. M., pro skutek, že jako zástupce soudního exekutora JUDr. T. V., vůči kterému byl dne 17. 4. 2014 v rámci kontroly v exekutorském úřadu vykonáván dohled podle § 7 odst. 2 a 5 exekučního řádu, neposkytl požadovanou součinnost členům kontrolní skupiny z řad Exekutorské komory České republiky a Ministerstva spravedlnosti při výkonu dohledu, a neumožnil jim tak výkon dohledové pravomoci svěřené jim právními předpisy,

tedy svým jednáním měl závažným způsobem porušit své povinnosti stanovené právním předpisem, čímž se měl dopustit kárného provinění podle § 116 odst. 3 písm. a) exekučního řádu, zastavuje.


Odůvodnění :

Kárný žalobce podal dne 17. 10. 2014 u Nejvyššího správního soudu návrh na zahájení kárného řízení proti soudnímu exekutorovi Mgr. R. M. pro skutek uvedený ve výroku. Podáním doručeným soudu dne 30. 3. 2015 kárný žalobce vzal návrh zpět v plném rozsahu.

Soud proto zastavil řízení bez ústního jednání podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve spojení s § 121 odst. 1 exekučního řádu.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2015

JUDr. Jan Passer předseda kárného senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 4. 2015, sp. zn. 15 Kse 6/2014 - 34, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies